รถตู้เย็น อู่เบิ้มแอร์Coldway และ อู่เบิ้มแอร์Neokool

บริษัท อีซูซุแสงฟ้า จำกัด (ISUZU SAENGFAH GROUP)

ราคา รถตู้เย็น อู่เบิ้มแอร์Coldway และ อู่เบิ้มแอร์Neokool
รุ่น ราคา
รถตู้เย็น 754,400